Esperanto leciono dum Eŭropa-tago

* deutsch siehe unten   ** italiano vedi sotto

La 11-an de majo 2018 dum la Eŭropa-tago en la lerneja zono de Merano okazos ankaŭ unu-hora Esperanto leciono por entute 34 lernantoj. Parto el ili estas denaske germane-parolantoj kaj la aliaj itale-parolantoj. Estos interese vidi ĉu ili pretos uzi Esperanton por simpla dialogo.

** Il giorno 11 di maggio 2018 durante la giornata europea nella zona scolastica di Merano ci sara anche un ora di Esperanto per 34 studenti. Parte di questi sono di lingua italiana, altri di ingua tedesca. Sara interessante vedere, se accetteranno di usare l’esperanto per un semplice dialogo.

* Am 11. Mai 2018 wird anlässlich des Europatages in der Schulzone Meran auch eine Esperantostunde für 34 Schüler stattfinden. Ein Teil davon sind deutscher ein anderer Teil italienischer Muttersprache. Es wird interessant sein zu sehen, ob sie bereit sind Esperanto für einen einfachen Dialog zu verwenden.

Advertisements

Amikejo – la tuta dramo

Nun pretas la tuta trilingva teatraĵo “Amikejo” en unu filmo. Ĝi havas subtitolojn en Esperanto kaj en la itala.

*  con sottotitoli in italiano e esperanto
** mit Untertiteln in italienisch und Esperanto

Amikejo – sceno 6 kaj sceno 7

* deutsch siehe unten     **  italiano vedi sotto

Nun estas pretaj ankaŭ la filmetoj kun la sesa kaj la sepa sceno de nia teatraĵo “Amikejo”.
En la sesa sceno la asesoro Tomacchi renkontiĝas kun la opozicia konsilisto Urzetti kaj en la sepa sceno Pablo Kolombo parolas surstrate kun Luise kaj Gino.
La scenoj havas subtekstojn en Esperanto.

* Die Videos über die Szenen 6 und 7 des Theaterstücks “Amikejo” sind bereit.
** Sono pronti i video della sesta e della settima scena del nostro dramma “Amikejo”.

Subtitoloj en Esperanto

“Amikejo” trilingva teatraĵo pri la okazaĵoj en plurlingva urbo.
“Amikejo” dreisprachiges Theaterstück über die Vorkommnisse in einer mehrsprachigen Stadt.
“Amikejo” drama trilingue sulle viccissitudini di una cittá plurilingue.

Nun ankaŭ la scenoj 1 kaj 2 de nia filmita teatraĵo “Amikejo” havas subtitolojn en Esperanto! Nepre spektu ĝin!

Amikejo – sceno 4

En la kvara sceno nia amiko Pablo Kolombo vizitas la asesorinon pri kulturo de la plurlingva urbo. Kaj tuj li estos surprizita ….

Esperanto, oficiala lingvo de Eŭropa Unio – opinio de la kandidatoj

EU-Wahl_modPer fejsbuko ni demandis opinion pri Esperanto kiel oficiala lingvo de Eŭropa Unio al kelkaj kandidatoj al la venonta balotado pri la Eŭropa Parlamento. Jen la demando, farita en la gepatra lingvo de kandidato (germana aŭ itala) :

“Ĝentila kandidato!

Unu el la fondaj principoj de la Eŭropa Unio estas la egaleco de la lingvoj kaj de la kulturoj. Nuntempe la angla estas favorata kompare al la aliaj lingvoj.
Ni estas konvinkitaj, ke nur neŭtrala lingvo, kiu ne apartenas al iu nacio, povos garantii en la enstonteco samajn rajtojn al ĉiuj lingvoj. Pro tio ni postulas, ke Esperanto estu rekonata kiel oficiala lingvo de  Eŭropa Unio.

Vi kandidatiĝas al la balotado pri la Eŭropa Parlamento, kaj eble vi povos partopreni al la decido pri tiu temo. Kio estas via opinio? Ĉu vi eventuale voĉdonos favore al enkonduko de Esperanto kiel oficiala lingvo de Eŭropa Unio?

Ni esperas ke via respondo estos pozitiva kaj publikigos ĝin en nia retpaĝaro.

Elkorajn salutojn kaj bondezirojn.”

Post dek tagoj ni publikigos la respondojn de la kandidatoj.

neniu rajtas obei

* Italiano vedi sotto ** Deutsch siehe unten

Dum la lastaj tagoj denove ekflamis la diskuto pri la reliefo, kiu troviĝas sur la palaco de la financoficejoj en Bolzano/Bozen. La reliefo inter alie prezentas la faŝisman gvidanton Benito Mussolini sidante sur ĉevalo kaj lia eldiro “credere, obbedire, combattere” (kredi, obei, batali). La eldiro kaj ĝia eldiranto tute ne taŭgas por la hodiaŭa, bonŝance pli pacema epoko. Pro tio kelkaj homoj postulis kaj daŭre postulas, ke la reliefo estu ia-maniere modifata aŭ eĉ forprenita. Antaŭ tri jaroj la tiama registaro de la provinco faris konkurson pri ideoj de modifo, kelkaj ideoj estis proponitaj, unu el ili venkis la konkurson, sed fine neniu estis realigita.

El la tiamaj ideoj ni subtenis kaj subtenas tiun, kiu proponis projekti super la reliefon la citaĵon de filozofo Hannah Arendt kiu diras “Niemand hat das Recht zu gehorchen” (Neniu rajtas obei) Kompreneble nia propono estis kaj estas skribi la citaĵon esperante, ĉar nur neŭtra lingvo taŭgas por superi la naciismajn pensmanierojn. Espereble la nova registaro realigos tiun efikan, pacigan kaj malmultekostan ideon.

reliefo1

*
In questi giorni riappare la discussione relativa al rilievo sul palazzo degli uffici finanziari di Bolzano. Delle idee proposte tre anni fa, nell’ambito dell’apposito concorso, noi continuiamo a sostenere quella di proiettare sul rilievo la citazione della filosofa ebreo-tedesca Hannah Arendt che dice “Nessuno ha il diritto di obbedire”. La scritta però, a nostro avviso, dovrebbe essere in Esperanto “Neniu rajtas obei!”. Perchè una lingua neutra aiuta a superare i nazionalismi.

**
Derzeit ist die Diskussion über das Relief auf den Finanzämtern in Bozen wieder in den Medien. Von den vor drei Jahren im Rahmen des Wettbewerbs eingegangenen Ideen, für eine Umgestaltung des Reliefs, unterstützen wir weiterhin den Vorschlag, auf das Relief das Zitat der Philosophin Hannah Arendt “Niemand hat das Recht zu gehorchen” zu projezieren. Dabei sollte die Schrift allerdings in Esperanto aufscheinen “Neniu rajtas obei”. Denn eine neutrale Sprache hilft, Nationalismen zu überwinden.