Unuaj esperantistoj en tiama aŭstra suda Tirolo

kunerth* deutsch siehe unten
** italiano vedi sotto

Laŭ la adresaro de Ludoviko Zamenhof la unua persono kiu ellernis Esperanton en la tiama aŭstra suda Tirolo estis Franz Huemer el Schluderbach, poŝto Landro (Ampezzotal). Li esperantiĝis en 1905.

Sekvis Luigi Conte Eccheli el Rovereto (Trentino) kaj Stefan Kunerth el Meran-Gratsch. Ambaŭ iĝis esperantistoj en 1908. Estas interese noti la loĝadreson de Kunerth, kiu loĝis en “vilaĝo de vegetaranoj” (Vegetariersiedlung – vidu en la bildo).

* Laut dem Adressbuch der Esperanisten von Ludoviko Zamenhof, war Franz Huemer aus Schluderbach die erste Person aus dem südlichen Tirol, welche Esperanto gelernt hat. Es folgten im Jahre 1908 Luigi Conte Eccheli aus Rovereto und Stefan Kunerth aus Meran-Gratsch. Interessant ist die Adresse  des letzteren. (Vegetariersiedlung!)

** Secondo l‘indirizzaro degli esperantisti di Ludoviko Zamenhof, Franz Huemer da Schluderbach era il primo esperantista del Tirolo del Sud. Ha imparato la lingua nel 1905. Seguirono nel 1908 Luigi Conte Eccheli da Rovereto e Stefan Kunerth da Meran-Gratsch. È interessante notare l’indirizzo di quest’ultimo (Vegetariersiedlung – villaggio dei vegetariani!).

Advertisements

Malnova bildkarto en Esperanto

Bozen-fruktofoirejo Antonio De Salvo, esperantisto el Romo, sendis al ni tiun malnovan bildkarton, kiu montras la fruktofojron de Bolzano/Bozen. Plej verŝajne ĝi estis eldonita de la Esperanto-societo Bozen-Gries inter la jaroj 1912 kaj 1915. La teksto sur la dorso de la karto estas la sekva:

Bozen-Gries – turista centro kaj vintra kuracloko en belega rondvalo, en mezo de pentrindaj porfirmontegoj. Dumjara vizitado pli ol 120.000. Malnova komercurbo kun antikvaj domoj kaj stratoj. Granda fruktar- kaj vin-kulturo. Oni postulu la senpagan gvidfolion.”

Tiu interesa dokumento montras la viglecon de la Esperanto-movado en nia regiono antaŭ cent jaroj. Evidente tiam la esperantoistoj uzis Esperanton ankaŭ por alogi la turistojn el fremdaj landoj.

Parolado ĉe Urania Merano

afisxo1

Merkredo la 16-a de oktobro ĉe Urania Merano je 20:00

Walter Bernard prelegos pri Esperanto .
Li enkondukos en la historio de la internacia lingvo, klarigos la fundamentaj reguloj de ĝia gramatiko kaj montros ĝian utilecon en la nuntempa mondo.

Einführung in die Geschichte der  internationalen Sprache, die grundlegenden Regeln ihrer Grammatik und ihre Möglichkeiten in der heutigen Zeit.
http://urania-meran.it/de/kurse/kurs/3z-01-2013-01/

Introduzione nella storia della lingua internazionale, le regole fondamentali della sua grammatica e le sue possibilità nel mondo attuale.
http://urania-meran.it/it/corsi/kurs/3z-01-2013-01/

1913/14 – kurso de Esperanto en Bolcano

kurso_1914En la gazeto “Der Tiroler” de la 1-a de oktobro 1914 troviĝas mallonga artikolo, kiu anoncas kurson de Esperanto por komencantoj. La artikolo diras ankaŭ, ke simila kurso estis okazinta ankaŭ en la antaŭa jaro. La teksto estas la sekva:

<< Esperanto: Kiel lastjare, ankaŭ ĉijare la Societo Esperanto Bozen-Gries organizas kelkajn kursojn por komencantoj. La unua komencos je lundo, la 5-an de oktobro. Ni atentigas pri la anonco en la hodiaŭa ekzemplero.>>

oktobro 1911 – Unua delegito de UEA en Bozen-Bolzano

En la gazeto “Der Thistorioiroler” de la 26-a de oktobro 1911 troviĝas mallonga artikolo pri Universala Esperanto Asocio.

Estas interese rimarki, ke UEA estas prezentata precipe kiel societo, kiu celas faciligi internaciajn kontaktojn en kampo de ekonomio. La teksto estas la sekva:

<< La Universala Esperanto Asocio (Societo por la disvolviĝo de intarnaciaj rilatoj), kiu havas reprezentantojn en ĉirkaŭ 1000 lokoj en 44 landoj, ekde nun havas delegiton anĸaŭ por Bozen-Bolzano. La ĉefaj celoj de la societo estas alporti, per la delegito, ĉiuspecajn informojn pri komerco, industrio, laborebleco, ekpozcioj, vojaĝoj, turismo aŭ pri Esperanto mem. Same ĝi donas informojn pri nacia kaj internacia juro, patento-juro ktp kaj disponeblas organizi la disdonon de prospektoj, katalogoj kaj gvidfolioj en la plej gravaj urboj de la mondo. Por membroj la servoj estas senkostaj. Pliaj informoj donas la loka delegito Wilh. Wittek, Bozen- St. Johann 515 >>