neniu rajtas obei

* Italiano vedi sotto ** Deutsch siehe unten

Dum la lastaj tagoj denove ekflamis la diskuto pri la reliefo, kiu troviĝas sur la palaco de la financoficejoj en Bolzano/Bozen. La reliefo inter alie prezentas la faŝisman gvidanton Benito Mussolini sidante sur ĉevalo kaj lia eldiro “credere, obbedire, combattere” (kredi, obei, batali). La eldiro kaj ĝia eldiranto tute ne taŭgas por la hodiaŭa, bonŝance pli pacema epoko. Pro tio kelkaj homoj postulis kaj daŭre postulas, ke la reliefo estu ia-maniere modifata aŭ eĉ forprenita. Antaŭ tri jaroj la tiama registaro de la provinco faris konkurson pri ideoj de modifo, kelkaj ideoj estis proponitaj, unu el ili venkis la konkurson, sed fine neniu estis realigita.

El la tiamaj ideoj ni subtenis kaj subtenas tiun, kiu proponis projekti super la reliefon la citaĵon de filozofo Hannah Arendt kiu diras “Niemand hat das Recht zu gehorchen” (Neniu rajtas obei) Kompreneble nia propono estis kaj estas skribi la citaĵon esperante, ĉar nur neŭtra lingvo taŭgas por superi la naciismajn pensmanierojn. Espereble la nova registaro realigos tiun efikan, pacigan kaj malmultekostan ideon.

reliefo1

*
In questi giorni riappare la discussione relativa al rilievo sul palazzo degli uffici finanziari di Bolzano. Delle idee proposte tre anni fa, nell’ambito dell’apposito concorso, noi continuiamo a sostenere quella di proiettare sul rilievo la citazione della filosofa ebreo-tedesca Hannah Arendt che dice “Nessuno ha il diritto di obbedire”. La scritta però, a nostro avviso, dovrebbe essere in Esperanto “Neniu rajtas obei!”. Perchè una lingua neutra aiuta a superare i nazionalismi.

**
Derzeit ist die Diskussion über das Relief auf den Finanzämtern in Bozen wieder in den Medien. Von den vor drei Jahren im Rahmen des Wettbewerbs eingegangenen Ideen, für eine Umgestaltung des Reliefs, unterstützen wir weiterhin den Vorschlag, auf das Relief das Zitat der Philosophin Hannah Arendt “Niemand hat das Recht zu gehorchen” zu projezieren. Dabei sollte die Schrift allerdings in Esperanto aufscheinen “Neniu rajtas obei”. Denn eine neutrale Sprache hilft, Nationalismen zu überwinden.

Advertisements

Kurso laŭ zagreba metodo

Dulernolibm nia sabata renkontiĝo komenciĝis kurso laŭ la “zagreba metodo”. Klakante sur la bildo eblas elŝuti prezentaĵon de la unua leciono.

Bei unseren Treffen am Samstag hat ein Kurs nach der “Zagreber Methode” begonnen. Durch Klicken auf das Bild kann die Präsentation der ersten Lektion heruntergeladen werden.

Durante il nostro incontro di sabato è iniziato un corso secondo il “metodo di Zagabria”. Con un clik sull’immaĝine potete scaricare la presentazione della prima lezione.

Prezentado de la nova kurso

kurso_urania2

Nova jaro, nova registaro!

registaro* deutsch siehe unten** italiano vedi sotto

En nia provinco Sudtirolo, kun la komenco de la nova jaro 2014 komencos iom renovigita politika erao. Ankaŭ se la partioj kiuj konsistigas la novan registaron estas la samaj kiel ĝis nun, nome la sudtirola popola partio (SVP) kaj la partio demokratia (PD), oni povas atendi kelkajn renovigadojn, ĉar la ĉefreganto kaj aliaj kvar anoj de la registaro estas novuloj. Aparte interesa estas la fakto, ke kvin el la ok regantoj nome Philipp Achammer, Florian Mussner, Arnold Schuler, Martha Stocker kaj Christian Tommasini estas fejsbukaj amikoj de Esperanto-klubo. Do ni esperas, ke sub tiu registaro komenciĝos nova erao ankaŭ por la internacia lingvo, kiu siavice povos kontribui al plibonigo de lingvolernado kaj kompreniĝo inter la ĉi tie vivantaj etnaj grupoj.

Ni deziras bonan kaj sukcesan laboron al niaj amikoj kaj al la tuta registaro!

** italiano vedi sotto
In unserem Land Südtirol beginnt mit dem neuen Jahr eine etwas erneuerte politische Ära. Auch wenn die Regierungsparteien weiterhin die selben sind, nämlich die Südtiroler Volkspartei (SVP) und der Partito democratico (PD), kann man sich einige Erneuerungen erwarten, weil fünf Mitglieder der Regierung Neulinge sind. Besonders interessant ist die Tatsche, dass fünf der acht Regierungsmitglieder nämlich Philipp Achammer, Florian Mussner, Arnold Schuler, Martha Stocker und Christian Tommasini Facebook-Freunde des Esperanto-klubo sind. Wir hoffen also, dass unter dieser Regierung auch für die internationale Sprache, eine neue Ära beginnt. Diese kann dann ihrerseits dazu beitragen die Sprachenerlernung und die Verständigung zwischen den Sprachgruppen zu verbessern.

Wir wünschen unseren Freunden und der gesamten Regierung gute und erfolgreiche Arbeit!

**
Nella nostra provincia Sudtirolo con il nuovo anno inizia un era politica un po rinnovata. Anche se i partiti di governo sono gli stessi come finora, cioé la Südtiroler Volkspartei (SVP) e il Partito democratico (PD), ci si puó attendere qualche rinnovamento, perché cinque membri del governo sono nuovi. Particolarmente interessante é anche il fatto, che cinque degli otto componenti del governo, precisamente Philipp Achammer, Florian Mussner, Arnold Schuler, Martha Stocker e Christian Tommasini sono amici dell’Esperanto-klubo su facebook. Speriamo dunque, che con questo governo inizia una nuova era anche per la lingua internazionale. Questultima puó certamente contribuire a migliorare l’apprendimento delle lingue e la comprensione tra i gruppi etnici.

Auguriamo successo e buon lavoro ai nostri amici e a tutto il governo!

Opinio pri Esperanto – respondoj de la kandidatoj

Plakat2Al la sekvaj kandidatoj por la venonta elektado de provinca parlamento de Sudtirolo, estis farita demando pri Esperanto per fejsbuko:

Riccardo Dello Sbarba, Elena Artioli, Alberto Stenico, Christian Tommasini, Martha Stocker, Marie Mawe, Arno Kompatscher, Arnold Schuler, Philipp Achammer, Veronika Stirner, David Augscheller, Brigitte Foppa, Tobias Tobe Planer, Florian Mussner

Alberto Stenico, Marie Måwe kaj Florian Mussner detale respondis , Elena Artioli ŝatis la demandon sed ne respondis, la aliaj tute ne reagis.
Ĉisekve la tradukitaj, iomete mallongigitaj respondoj (la originalaj tekstoj troviĝas en la komentoj de la antaŭa afiŝo). Se vi intencas respondi al ili, vi povas fari tion sur ilia fejsbuka paĝo

Alberto Stenico, kandidato de la partio Scelta Civica per l’Alto Adige/Suedtirol diras, ke li ne sufice konas la temon, sed li favore konsideras la klopodon de enkonduko de universala lingvo. Eble utopia, gxi helpas, teni alte la konscion pri la aparteneco de cxiuj popoloj al sama komunumo.

Marie Måwe, kandidatino de la partio SVP (Südtiroler Volkspartei) diras , ke la ideo de enkonduko de neuxtra lingvo por eviti konfliktojn estis genia. Sed laux sxia opinio prefereblas lerni la lingvon de la aliaj. Tiamaniere oni proksimigxas ankaux al la kulturo de la aliaj, kaj la interkomprenigxo plibonigxas. Por la eŭropa unio kaj por tuta mondo validas, ke lingvo estas des pli grava, ju pli da homoj parolas ĝin. La plej uzata lingvo nuntempe estas la angla, dum Esperanto estas malmulte uzata. Pro tio ĝi malfacile sukcesos.

Florian Mussner, kandidato de la partio SVP (Südtiroler Volkspartei) diras , ke ĉio, kio helpas plibonigi la interkompreniĝon de la popoloj estas subteninda, aparte la lernado de lingvoj. En Sudtirolo tio funkcias, oni lernas, kiel dua lingvo, la lingvon de la alia etnia grupo (en la ladinaj valoj la lingvojn de la du aliaj grupoj), kaj kiel fremda lingvo la anglan. Tio ebligas pacan kunvivadon inter la grupoj kaj, per la angla, kun la tuta mondo. Fakte la angla iĝis la monda lingvo, kiu Esperanto volis iĝi. La kialo de tio estas la fakto, ke la angla estas la denaska lingvo de multaj, kaj Esperanto de neniu. Pro tio Florian Mussner opinias, ke prefereblas subteni la naturan evoluon, anstataŭ kontraŭponi al ĝi iu artefaritan evoluon.

Kandidatoj por elektado – opinio pri Esperanto

plakate_10-13_1

Afiŝoj por la elektado de provinca parlamento en Sudtirolo

Per fejsbuko ni demandis opinion pri Esperanto al kelkajj kandidatoj de la venonta elektado al provinca parlamento de Sudtirolo. Jen la demando, farita kaj esperante kaj en la gepatra lingvo de kandidato:

Saluton!
Ĉu vi havas opinion pri la uzo de la internacia lingvo Esperanto, kiel ponlingvo en Sudtir
olo kaj en Eŭropa komunumo? *

* Ni faris tiun demandon al kelkaj kandidatoj de la elektado al provinca parlamento. La respondoj estos publikigataj en nia retpaĝaro.

Post dek tagoj ni publikigos la respondojn.

Parolado ĉe Urania Merano

afisxo1

Merkredo la 16-a de oktobro ĉe Urania Merano je 20:00

Walter Bernard prelegos pri Esperanto .
Li enkondukos en la historio de la internacia lingvo, klarigos la fundamentaj reguloj de ĝia gramatiko kaj montros ĝian utilecon en la nuntempa mondo.

Einführung in die Geschichte der  internationalen Sprache, die grundlegenden Regeln ihrer Grammatik und ihre Möglichkeiten in der heutigen Zeit.
http://urania-meran.it/de/kurse/kurs/3z-01-2013-01/

Introduzione nella storia della lingua internazionale, le regole fondamentali della sua grammatica e le sue possibilità nel mondo attuale.
http://urania-meran.it/it/corsi/kurs/3z-01-2013-01/