Saluton!


La Esperanto-klubo Sudtirolo intencas kontribui al disvastigado de la internacia lingvo Esperanto kaj precipe al ĝia uzo kiel pontlingvo ankaŭ en Sudtirolo.

Der Esperanto-klubo Sudtirolo möchte zur Verbreitung  der internationalen Sprache Esperanto und besonders zu deren Verwendung als Brückensprache auch in Südtirol  beitragen.

L’ Esperanto-klubo Sudtirolo nasce con l’obiettivo di contribuire ad una maggiore diffusione della lingua internazionale Esperanto e ad un suo uso come lingua ponte anche in Sudtirolo.

Paroliga rondo en lingvokafejo

Sprachlounge* Deutsch siehe unten ++ Italiano vedi sotto
La 1-an de septembro 2014 denove malfermiĝos la lingvokafejo en la “Mediateca multilingua” en Merano.
Aldone al la kutimaj lingvoj ĉijare one parolos ankaŭ en Esperanto. Ĉiuj kiuj interesiĝas pri la internacia lingvo, ankaŭ se tute komencantoj estas bonvenaj.
Nia unua renkontiĝo komencos lunde la 1-an de septembro je la 18-a kaj kvarono (18.15).
Aliaj renkontiĝoj okazos ĉiun unuan kaj trian lundon de la monato je la sama horo.

*
Am 1.September 2014 öffnet in der Sprachenmediathek am Sandplatz in Meran wieder die Sprachlounge. Zusätzlich zu den üblichen Sprachen wird dort in diesem Herbst auch Esperanto gesprochen. Alle welche sich für die Internationale Sprache interessieren sind herzlichst willkommen, auch absolute Anfänger.
Das erste Treffen beginnt am Montag 1. September um 18.15 Uhr.
Weitere Treffen finden dann jeweils am 1. und 3. Montag des Monats zur selben Zeit statt.

++
Quest’anno nel caffè delle lingue della mediateca multilingua in piazza della rena a Merano si parla anche l’Esperanto. Tutti sono invitati.
Il primo incontro inizia lunedí 1. settembre alle ore 18.15.

http://www.alphabeta.it/caffe_delle_lingue.html

Filmkonkurso “Teo-Amo”

Ĉi sube spekteblas nia kontribuaĵo al la konkurso pri mallongaj filmoj de Ĉina Radio Internacia. Partoprenu ankaŭ vi!

http://esperanto.cri.cn/721/2014/05/07/165s162001.htm

Nia filmeto prezentas la Mondbutikon de Merano, kie inter alie estas vendataj pluraj specoj de teo. Oni vidas ankaŭ virinon, kiu aĉetas teon kaj respondas al demando pri tiu trinkaĵo.

Mezaĝa sunfloro

Mezaĝa sunfloro kun lia juna fratoPost ĉirkaŭ tri semajnoj nia sunfloro estas mallevinta la kapon kaj tute ne intencas orientiĝi laŭ la suno.
Lia pli juna frato, naskita intertempe, eĉ orientiĝas norden. Ĉu li estas ribelulo?

Mondbutiko – Merano

En multaj eŭropaj urboj troviĝas vendejoj de justa komerco nomataj “Mondbutiko”.

La filmeto prezentas la Mondbutikon de Merano.

Merano – filmeto pri la urbo

Jen filmeto pri la urbo Merano. Helpe de la libera programo kdenlive ni sukcesis animigi kelkajn belajn fotojn kaj kunigi ilin kun teksto.

Ĉu la rezulto estas kontentiga? Prijuĝu mem!

Filmeto pri juna sunfloro

Ĉu ankaŭ vi volas scii, se sunfloroj ĉiam direktiĝas al la suno?
Spektu la filmeton kaj vi scios!

Esperanto oficiala lingvo de Eŭropa Unio – respondoj de la kandidatoj

EU-2014Al la sekvaj kandidatoj por la venonta balotado de Eŭropa  parlamento, estis farita demando pri Esperanto kiel oficiala lingvo de la Unio:

Oktavia Brugger (Listo Tsipras), Markus Dorfmann (SVP – Sudtirola Popola Partio), Pius Leitner  (Die Freiheitlichen – Liberaluloj), Andrea Pradi (PD – Demokratia Partio)

Oktavia Brugger  kaj Markus Dorfmann tute ne reagis, Andrea Pradi petis iĝi fejsbuka amiko de Esperanto-klubo  kaj Pius Leitner  respondis.
Jen la originala respondo de Pius Leitner (traduko en Esperanto vidu malsupre):

“Ich muss ehrlich zugeben, dass ich mich mit dieser Frage nie näher befasst habe, auch wenn ich das Anliegen kenne. Grundsätzlich bin ich aber dafür, dass die Vielfalt der Sprachen erhalten werden soll. Ich habe mich auch dafür verwendet, dass Deutsch dem Englischen in der EU gleichgestellt wird, ist es doch die Sprache der meisten Menschen in der EU. Gerne bin ich bereit, mich künftig näher mit Esperanto zu befassen.”

Traduko al Esperanto:

Mi devas sincere konfesi, ke mi ne okupiĝis pri tiu demando, ankaŭ se mi konas ĝin. Principe mi opinias ke la lingva diverseco estas subteninda. Mi ankaŭ klopodis por ke en EU la germana lingvo estu egaligata al la angla, ĉar ĝi estas la lingvo de la plejmulto da homoj en EU. Volonte mi pretas, okupiĝi pli pri Esperanto en la estonteco.”


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.