Saluton!


La Esperanto-klubo Sudtirolo intencas kontribui al disvastigado de la internacia lingvo Esperanto kaj precipe al ĝia uzo kiel pontlingvo ankaŭ en Sudtirolo.

Der Esperanto-klubo Sudtirolo möchte zur Verbreitung  der internationalen Sprache Esperanto und besonders zu deren Verwendung als Brückensprache auch in Südtirol  beitragen.

L’ Esperanto-klubo Sudtirolo nasce con l’obiettivo di contribuire ad una maggiore diffusione della lingua internazionale Esperanto e ad un suo uso come lingua ponte anche in Sudtirolo.

Mezaĝa sunfloro

Mezaĝa sunfloro kun lia juna fratoPost ĉirkaŭ tri semajnoj nia sunfloro estas mallevinta la kapon kaj tute ne intencas orientiĝi laŭ la suno.
Lia pli juna frato, naskita intertempe, eĉ orientiĝas norden. Ĉu li estas ribelulo?

Mondbutiko – Merano

En multaj eŭropaj urboj troviĝas vendejoj de justa komerco nomataj “Mondbutiko”.

La filmeto prezentas la Mondbutikon de Merano.

Merano – filmeto pri la urbo

Jen filmeto pri la urbo Merano. Helpe de la libera programo kdenlive ni sukcesis animigi kelkajn belajn fotojn kaj kunigi ilin kun teksto.

Ĉu la rezulto estas kontentiga? Prijuĝu mem!

Filmeto pri juna sunfloro

Ĉu ankaŭ vi volas scii, se sunfloroj ĉiam direktiĝas al la suno?
Spektu la filmeton kaj vi scios!

Esperanto oficiala lingvo de Eŭropa Unio – respondoj de la kandidatoj

EU-2014Al la sekvaj kandidatoj por la venonta balotado de Eŭropa  parlamento, estis farita demando pri Esperanto kiel oficiala lingvo de la Unio:

Oktavia Brugger (Listo Tsipras), Markus Dorfmann (SVP – Sudtirola Popola Partio), Pius Leitner  (Die Freiheitlichen – Liberaluloj), Andrea Pradi (PD – Demokratia Partio)

Oktavia Brugger  kaj Markus Dorfmann tute ne reagis, Andrea Pradi petis iĝi fejsbuka amiko de Esperanto-klubo  kaj Pius Leitner  respondis.
Jen la originala respondo de Pius Leitner (traduko en Esperanto vidu malsupre):

“Ich muss ehrlich zugeben, dass ich mich mit dieser Frage nie näher befasst habe, auch wenn ich das Anliegen kenne. Grundsätzlich bin ich aber dafür, dass die Vielfalt der Sprachen erhalten werden soll. Ich habe mich auch dafür verwendet, dass Deutsch dem Englischen in der EU gleichgestellt wird, ist es doch die Sprache der meisten Menschen in der EU. Gerne bin ich bereit, mich künftig näher mit Esperanto zu befassen.”

Traduko al Esperanto:

Mi devas sincere konfesi, ke mi ne okupiĝis pri tiu demando, ankaŭ se mi konas ĝin. Principe mi opinias ke la lingva diverseco estas subteninda. Mi ankaŭ klopodis por ke en EU la germana lingvo estu egaligata al la angla, ĉar ĝi estas la lingvo de la plejmulto da homoj en EU. Volonte mi pretas, okupiĝi pli pri Esperanto en la estonteco.”


Unua filmeto pri kakinokarbo

Antaŭ kelkaj tagoj ni sukcesis fari la unuan filmeton pri la kakinokarbo en nia ĝardeno. Teknike ĝi tute ne estas perfekta, sed ni klopodos pliboniĝi.

Estas nia celo produkti malgrandan serion da filmetoj, kiuj montras la evoluon de la arbo dum unu jaro. 

Esperanto, oficiala lingvo de Eŭropa Unio – opinio de la kandidatoj

EU-Wahl_modPer fejsbuko ni demandis opinion pri Esperanto kiel oficiala lingvo de Eŭropa Unio al kelkaj kandidatoj al la venonta balotado pri la Eŭropa Parlamento. Jen la demando, farita en la gepatra lingvo de kandidato (germana aŭ itala) :

“Ĝentila kandidato!

Unu el la fondaj principoj de la Eŭropa Unio estas la egaleco de la lingvoj kaj de la kulturoj. Nuntempe la angla estas favorata kompare al la aliaj lingvoj.
Ni estas konvinkitaj, ke nur neŭtrala lingvo, kiu ne apartenas al iu nacio, povos garantii en la enstonteco samajn rajtojn al ĉiuj lingvoj. Pro tio ni postulas, ke Esperanto estu rekonata kiel oficiala lingvo de  Eŭropa Unio.

Vi kandidatiĝas al la balotado pri la Eŭropa Parlamento, kaj eble vi povos partopreni al la decido pri tiu temo. Kio estas via opinio? Ĉu vi eventuale voĉdonos favore al enkonduko de Esperanto kiel oficiala lingvo de Eŭropa Unio?

Ni esperas ke via respondo estos pozitiva kaj publikigos ĝin en nia retpaĝaro.

Elkorajn salutojn kaj bondezirojn.”

Post dek tagoj ni publikigos la respondojn de la kandidatoj.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.