Saluton!


La Esperanto-klubo Sudtirolo intencas kontribui al disvastigado de la internacia lingvo Esperanto kaj precipe al ĝia uzo kiel pontlingvo ankaŭ en Sudtirolo.

Der Esperanto-klubo Sudtirolo möchte zur Verbreitung  der internationalen Sprache Esperanto und besonders zu deren Verwendung als Brückensprache auch in Südtirol  beitragen.

L’ Esperanto-klubo Sudtirolo nasce con l’obiettivo di contribuire ad una maggiore diffusione della lingua internazionale Esperanto e ad un suo uso come lingua ponte anche in Sudtirolo.

Renkontigxoj ne okazos!

Gxis la fino de marto niaj sabataj renkontigxoj ne okazos!

Ni denove renkontigxos sabaton la 4-an de aprilo je la 17-a horo. Tiam ni daŭrigos la kurson kun la sesa leciono. Por elsxuti la tekston kaj la taskoj de la kvara kaj kvina leciono bonvolu klaki cxi tie.

Kurso – dua kaj tria leciono

zm_Ana&Marko

Lastsabate dum nia sabata renkontiĝo ni pritraktis la duan lecionon laŭ la “zagreba metodo”. Klakante sur la bildo eblas elŝuti prezentaĵon de la dua kaj de la tria leciono. Ĉilasta estos pritraktata venonta sabato.

Bei unseren Treffen am letzten Samstag haben wir die zweite Lektion des Kurses nach der “Zagreber Methode” behandelt. Durch Klicken auf das Bild kann die Präsentation der zweiten und dritten Lektion heruntergeladen werden. Letztere werden wir am nächsten Samstag behandeln.

Durante il nostro incontro di sabato scorso abbiamo svolto la seconda lezione del  corso secondo il “metodo di Zagabria”. Con un clik sull’immaĝine potete scaricare la presentazione della seconda e della terza  lezione. Quest’ultima sará trattata sabato prossimo.

Kurso laŭ zagreba metodo

Dulernolibm nia sabata renkontiĝo komenciĝis kurso laŭ la “zagreba metodo”. Klakante sur la bildo eblas elŝuti prezentaĵon de la unua leciono.

Bei unseren Treffen am Samstag hat ein Kurs nach der “Zagreber Methode” begonnen. Durch Klicken auf das Bild kann die Präsentation der ersten Lektion heruntergeladen werden.

Durante il nostro incontro di sabato è iniziato un corso secondo il “metodo di Zagabria”. Con un clik sull’immaĝine potete scaricare la presentazione della prima lezione.

Kurso – enkonduka leciono

Por la plej viglaj lernantoj kaj por ĉiuj interesantaj elŝuteblas la prezentaĵo de la enkonduka leciono de nia kurso.

Memservu vin, klakante al la ligilo!

enkonduko

Prezentado de la nova kurso

kurso_urania2

Nova varbilo – Supervirino helpas

supervirino1Dank’ al Babsi, kiu donis la bazan bildon, ni povis realigi la montritan varbilon.

Ĉu ĝi taûgas? Se jes, bonvolu disvastigi ĝin!

Ĝi elŝuteblas klakante sur la bildo.

Nova jaro, nova registaro!

registaro* deutsch siehe unten** italiano vedi sotto

En nia provinco Sudtirolo, kun la komenco de la nova jaro 2014 komencos iom renovigita politika erao. Ankaŭ se la partioj kiuj konsistigas la novan registaron estas la samaj kiel ĝis nun, nome la sudtirola popola partio (SVP) kaj la partio demokratia (PD), oni povas atendi kelkajn renovigadojn, ĉar la ĉefreganto kaj aliaj kvar anoj de la registaro estas novuloj. Aparte interesa estas la fakto, ke kvin el la ok regantoj nome Philipp Achammer, Florian Mussner, Arnold Schuler, Martha Stocker kaj Christian Tommasini estas fejsbukaj amikoj de Esperanto-klubo. Do ni esperas, ke sub tiu registaro komenciĝos nova erao ankaŭ por la internacia lingvo, kiu siavice povos kontribui al plibonigo de lingvolernado kaj kompreniĝo inter la ĉi tie vivantaj etnaj grupoj.

Ni deziras bonan kaj sukcesan laboron al niaj amikoj kaj al la tuta registaro!

** italiano vedi sotto
In unserem Land Südtirol beginnt mit dem neuen Jahr eine etwas erneuerte politische Ära. Auch wenn die Regierungsparteien weiterhin die selben sind, nämlich die Südtiroler Volkspartei (SVP) und der Partito democratico (PD), kann man sich einige Erneuerungen erwarten, weil fünf Mitglieder der Regierung Neulinge sind. Besonders interessant ist die Tatsche, dass fünf der acht Regierungsmitglieder nämlich Philipp Achammer, Florian Mussner, Arnold Schuler, Martha Stocker und Christian Tommasini Facebook-Freunde des Esperanto-klubo sind. Wir hoffen also, dass unter dieser Regierung auch für die internationale Sprache, eine neue Ära beginnt. Diese kann dann ihrerseits dazu beitragen die Sprachenerlernung und die Verständigung zwischen den Sprachgruppen zu verbessern.

Wir wünschen unseren Freunden und der gesamten Regierung gute und erfolgreiche Arbeit!

**
Nella nostra provincia Sudtirolo con il nuovo anno inizia un era politica un po rinnovata. Anche se i partiti di governo sono gli stessi come finora, cioé la Südtiroler Volkspartei (SVP) e il Partito democratico (PD), ci si puó attendere qualche rinnovamento, perché cinque membri del governo sono nuovi. Particolarmente interessante é anche il fatto, che cinque degli otto componenti del governo, precisamente Philipp Achammer, Florian Mussner, Arnold Schuler, Martha Stocker e Christian Tommasini sono amici dell’Esperanto-klubo su facebook. Speriamo dunque, che con questo governo inizia una nuova era anche per la lingua internazionale. Questultima puó certamente contribuire a migliorare l’apprendimento delle lingue e la comprensione tra i gruppi etnici.

Auguriamo successo e buon lavoro ai nostri amici e a tutto il governo!
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.